Na czym polegają zasady kompozycji w grafice i jak je wykorzystać w grafice reklamowej?Przez
Michał Koprowiecki
12 Marzec 18

Na czym polegają zasady kompozycji w grafice i jak je wykorzystać w grafice reklamowej?

Kompozycja graficzna to jedna z najbardziej uniwersalnych form komunikacji z odbiorcą. Jej specyfika wymaga jednak odpowiednio równomiernego wyważenia czytelności przekazu oraz walorów estetycznych. Dzięki zastosowaniu skutecznych i prostych zasad kompozycji w grafice, możliwe jest wykonanie znacznie bardziej efektywnego projektu reklamowego.

Zasady kompozycji graficznej

 

Najbardziej istotnym elementem projektowania graficznego jest dwuwymiarowa płaszczyzna. Powstała na niej kompozycja opiera się na odpowiedniej grze światła i cienia, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie pożądanej zauważalności kompletnego układu poszczególnych elementów. Elementy te definiowane są zazwyczaj przy pomocy dopasowanych kolorów. Wzbogacają one artystyczny przekaz wybranych obiektów, a także skutecznie go ożywiają. Każdy z kolorów może być odbierany przez odbiorcę w całkowicie odmienny sposób. Istnieją różne zasady kompozycji graficznej, które mają istotny wpływ na zwiększenie jej oddziaływania na poziomie funkcjonalnym oraz estetycznym. Należą do nich przede wszystkim symetria, proporcjonalność, rytm, dominanta oraz styczność.

 

Symetria, proporcjonalność i dominanta w reklamie

 

Aby uzyskać idealne odwzorowanie konkretnego motywu reklamowego, konieczne jest przekształcenie go zgodnie z zasadami symetrii. Dzięki niej kompozycja jest wyważona pod względem odległości i wielkości, a tym samym bardziej harmonijna. Zasada ta należy do podstawowych narzędzi przy projektowaniu wielu materiałów reklamowych, np. banerów, ulotek czy wizytówek. Brak symetrii skutecznie zakłóca proces komunikacji i skutkuje jednoznacznie negatywnym odbiorem reklamy. Duże znaczenie ma także proporcjonalność pomiędzy poszczególnymi elementami kompozycji, np. wielkość ilustracji, napisów czy logotypu. Prawidłowe proporcje między nimi wpływają na prawidłową interpretację przekazu reklamowego oraz zapewniają lepsze jego zrozumienie. Najbardziej widoczny, dominujący nad innymi lub powtarzający się motyw nazywany jest dominantą. Jego obecność może być zaznaczona poprzez odpowiedni układ kolorów lub pojedynczy element graficzny.

 

Rytm i styczność kompozycji w reklamie

 

Grafika reklamowa musi mieć swój rytm. Zależy on przede wszystkim od ułożenia względem siebie poszczególnych elementów kompozycji, a także ich odległości. Czynniki te są bardzo pomocne w prawidłowym interpretowaniu oraz rozumowaniu przekazu reklamowego. Pozwalają również na efektowne przeobrażenie wybranych motywów w formy bardziej złożone i skomplikowane. Szczególną uwagę należy zwrócić także na wizualne wrażenie łączności pomiędzy poszczególnymi formami graficznymi, na co wpływ ma tzw. styczność. Zastosowanie tej zasady kompozycji pozwala na uporządkowanie relacji między pożądanymi elementami, a tym samym utworzenie harmonicznego oraz estetycznego układu. Brak tego uporządkowania może skutecznie ograniczyć dynamikę kompozycji grafiki reklamowej.

 

Zasady kompozycji w grafice reklamowej

 

Kompozycja grafiki reklamowej powinna być przede wszystkim spójna w swojej konstrukcji. Dzięki ujednoliceniu poszczególnych elementów odbiorca zyskuje pewność, że ma styczność z jedną kampanią. Na postrzeganie grafiki reklamowej bardzo często wpływa także jej wielkość. Im jest większa, tym większe szanse ma na skuteczne uderzenie w odbiorcę. Aby dodatkowo wyeksponować markę lub produkt, zastosować można wyróżnienia i podkreślenia równoważące hasła reklamowe lub inne treści. Dzięki odpowiedniej kompozycji, tak przygotowana grafika reklamowa jest w stanie znacznie skuteczniej przyciągnąć uwagę odbiorców oraz zaangażować ich w swój przekaz.