Studia graficzne – czy są konieczne do pracy grafika?Przez
Michał Koprowiecki
18 Kwiecień 18

Studia graficzne – czy są konieczne do pracy grafika?

Wykonywanie pewnego zawodu zawsze wiąże się z koniecznością posiadania pewnych umiejętności, które warunkują satysfakcjonujące wypełnianie powierzonych obowiązków, czy to przez klienta, czy przełożonego. Młodzi ludzie często zastanawiają się czy ukończenie studiów kierunkowych jest niezbędne, by móc wykonywać pewne zawody. Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, gdyż musi uwzględniać kilka różnych aspektów. Sprawdźmy, czy studia graficzne są konieczne żeby być dobrym grafikiem dla firm.

Czy studia to konieczność?

 

Odpowiadając na pytanie czy studia graficzne są konieczne żeby dobrze wykonywać pracę grafika, należy odpowiedzieć: „i tak, i nie”. Nie, ponieważ ukończenie studiów jest konieczne jedynie przy wykonywaniu niektórych zawodów, których możliwość pełnienia sankcjonuje prawo. Zazwyczaj wiążą się one z sektorem publicznym i polegają na sprawowaniu szeroko rozumianej opieki nad podopiecznymi oraz mających wpływ na ich rozwój, zdrowie lub przyszłość. Do takich zawodów należy np. nauczyciel, lekarz czy pedagog. Są to profesje, które wymagają zdobycia stosownych uprawnień, których grafik nie musi posiadać. W jego pracy najważniejsza jest skuteczność, umiejętności i talent.

Z jednej strony, grafik nie musi zatem kończyć studiów graficznych, z drugiej zaś, czy zdobycie szerokich umiejętności, wiedzy i zdolności obsługi wielu programów możliwe jest bez nauki pod okiem specjalistów? Naszym zdaniem nie, zatem odpowiemy, że żeby być grafikiem nie trzeba kończyć studiów, ale żeby być dobrym grafikiem, którego praca spotka się z entuzjastycznym przyjęciem, zdecydowanie tak. Sam talent nie wystarczy.

 

Czego uczą studia graficzne?

Studia graficzne to edukacja wielopoziomowa i wieloetapowa. Taka też jest praca grafika, który wykonuje zlecenia dla agencji czy firm. Musi on wykazać się umiejętnościami zarówno praktycznymi z wielu dziedzin, jak i poza praktycznymi, jak np. wyobraźnią, myśleniem przestrzennym czy znajomością psychiki potencjalnego odbiorcy i dysponowaniem wieloma technikami marketingowymi. W trakcie edukacji studenci poznają techniki rysunku i malunku, uczą się obsługi wielu programów graficznych, poznają teorię dotyczącą funkcjonowania grafiki i jej wykorzystania, przyswajają korzystanie z oprogramowania multimedialnego, uczą się historii sztuki, wyobraźni przestrzennej, planowania i kreatywnego myślenia, które stanowią jedno z najważniejszych wymagań stawianych wobec grafików.

Prace graficzne bardzo często wiążą się z dotarciem do klienta i przemówieniem do niego. Studenci grafiki poznają zatem także techniki marketingowe, chwyty perswazyjne, które oddziałują na potencjalnego odbiorcę, przyswajają narzędzia pomagające określeniu targetu, czyli profilu członków grupy docelowej, do której projektowana grafika ma być kierowana. Umiejętności i narzędzi, jakimi musi dysponować grafik jest naprawdę wiele. Jedynie ich bardzo dobre przyswojenie i umiejętność przełożenia na praktyczne wykorzystanie może uczynić pracę dobrą i spełniającą oczekiwania. Samodzielne uzyskanie takiego poziomu jest niemal niemożliwe.

 

Jakie są najlepsze uczelnie graficzne w Polsce?

Studia graficzne można odbywać zarówno na specjalistycznych uczelniach, jak i zwykłych uniwersytetach, które oferują nawet i podyplomową edukację. Wśród najbardziej uznanych studiów graficznych w Polsce należy wymienić: grafikę na ASP w Warszawie, projektowanie graficzne na ASP w Katowicach, grafikę na ASP w Krakowie, grafikę na ASP w Łodzi, grafikę w Akademii Sztuki w Szczecinie, grafikę i sztukę mediów na ASP we Wrocławiu, grafikę na ASP Gdańsku czy grafikę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.