W jaki sposób wydrukować książkę?Przez
Michał Koprowiecki
15 Maj 21

W jaki sposób wydrukować książkę?

Wydanie dobrej książki jest połączeniem pracy autora oraz odpowiedniej pracy drukarni i wydawnictwa. Druk cyfrowy książek odbywa się przy pomocy maszyn drukarskich, które pracują na podstawie informacji przekazywanych prosto z komputera. Zastosowanie takiej technologii wpływa na szybką realizację zlecenia, a także umożliwia szybkie dokonywanie korekt i zmian w plikach do druku.

Przygotowanie książki do druku

Przed przystąpieniem do wydania zlecenia na druk książki, trzeba wiedzieć, ile egzemplarzy książki ma być wydrukowanych. Należy również zastanowić się nad rodzajem papieru, formatem i okładką oraz czy będzie to druk cyfrowy książek, czy druk offsetowy. Od tych czynników zależy wygląd publikacji, jej koszt, a także czy publikacja przyciągnie ewentualnych czytelników. Informacji na temat konkretnej gramatury papieru, na którym ma być wydrukowana książka, może udzielić drukarnia lub wydawnictwo.

Etapy tradycyjnego druku książek

Korzystając z modelu druku offsetowego, jest kilka etapów, które należy szczegółowo wykonać przed dokonaniem druku książek:

– przygotowanie matrycy, która przyjmuje farbę i przekazuje ją dalej na podłoże drukowe,

– ustawienie maszyny offsetowej, aby tekst i grafiki znajdowały się we właściwym położeniu, trzeba też określić odpowiedni poziom farby i wody,

– przygotowanie okładki, która jest połączona z wkładem książki i składa się z kilku elementów konstrukcyjnych,

– klejenie albo zszywanie książki za pomocą specjalnej maszyny, w końcowym etapie należy ją przyciąć z trzech stron.

Jaki rodzaj druku zastosować do produkcji książki?

W sytuacji, kiedy książka ma być wydana w większej ilości niż 2 tysiące egzemplarzy, bardziej wskazany jest druk książek offsetowy. Do tego rodzaju druku wykorzystywane są farby, a nie tusze, sam proces drukowania i oczekiwania na konkretny egzemplarz może potrwać do kilku tygodni.

Proces technologiczny druku cyfrowego książek jest w dużej mierze uproszczony, nie trzeba przygotowywać specjalnych matryc. Przy mniejszych nakładach egzemplarzy druk książek online jest bardziej opłacalny. Zastosowaniu tej metody umożliwia wydawanie książek w małym nakładzie, które są przeznaczone do wąskiego grona odbiorców. Zastosowany wydruk online umożliwia wydawanie dużo większej ilości różnych publikacji, niż miało to miejsce dotychczas. Kolorystyka stosowana w obu rodzajach druku wygląda podobnie, wykonanie druku cyfrowego książek przebiega jednak dużo szybciej. Jeśli książka cieszy się dużym zainteresowaniem, należy wykonać dodruk, w przypadku wydruku online można dodrukować nawet kilkadziesiąt pozycji i będzie to już opłacalne.

Przed dokonaniem wydruku trzeba także dokonać korekty tekstu, aby nie dopuścić do druku różnych usterek, błędów interpunkcyjnych i literówek. Ważnym elementem jest też dobrze wykonana i zaprojektowana okładka książki. Wiele osób decyduje się na druk książek online, ponieważ jest on dużo korzystniejszy z ekonomicznego punktu widzenia, nie muszą one zalegać w magazynach, możliwy jest druk tylu książek, na ile jest zapotrzebowanie.