Opłata produktowa za opakowania – kogo dotyczy i jak obliczyć?Przez
Michał Koprowiecki
06 Kwiecień 21

Opłata produktowa za opakowania – kogo dotyczy i jak obliczyć?

Opłata za opakowania

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że podlega opłacie produktowej za opakowania, gdyż jest to dość niszowa należność. Jest związana z dbaniem o środowisko i musi zostać wniesiona przez przedsiębiorcę w wypadku niezapewnienia odpowiedniego recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Jednak co to dokładnie znaczy i jak obliczyć opłatę produktową?

Czym jest opłata produktowa?

Opłata ta funkcjonuje już od początku 2014 roku. To nieskomplikowana opłata – naliczana jest wtedy, gdy dana firma wprowadza na polski rynek produkty opakowaniowe, a nie wywiązuje się z obowiązków wiązanych z poprawnym recyklingiem. Jej wprowadzenie ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do wprowadzenia rozwiązań korzystniejszych dla środowiska. Sprawa jest prosta – są sposoby, aby zapewnić odpowiedni recykling za mniejsze kwoty, niż należność, która będzie konieczna bez zastosowania tych metod. Sposoby te można podzielić głównie na dwa typy – współpracę z organizacjami odzysku opakowań bądź zajęcie się tym samodzielnie. Najczęściej ta pierwsza opcja jest najbardziej opłacalna.

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Opłata ta dotyczy wszystkich, którzy nie spełniają obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, który jest zapisany w ustawie. W związku z tym warto wiedzieć, na kogo nałożony jest ten obowiązek, gdyż w ten sposób dowiemy się, kogo dotyczy opłata recyklingowa – oczywiście jeśli tego obowiązku nie wypełni.

Obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych należy do:

  • przedsiębiorców, którzy wytwarzają, importują bądź w inny sposób nabywają produkty opakowaniowe,
  • przedsiębiorców, na których zlecenie zostały wykonane produkty opakowaniowe i na których znajdują się ich oznaczenia,
  • przedsiębiorców, którzy pakują produkty i wprowadzają je na polski rynek,
  • przedsiębiorców, którzy prowadzą handel detaliczny w jednostkach powyżej 500m2, gdzie sprzedają produkty opakowaniowe.

Warto wiedzieć, że nie ma konieczności uiszczania tej opłaty, jeśli nie przekracza przez rok 50 złotych. Tak samo, jeśli osiągniemy odpowiedni poziom recyklingu bądź odzysku, jesteśmy zwolnieni z tej należności.

Jak obliczyć opłatę produktową?

Wysokość opłat jest zdeterminowana przez masę produktów, które są wprowadzane na polski rynek, ich wymaganego a osiągniętego recyklingu, jak i stawki jednostkowej. Jedyną informacją, której z góry nie mamy, jest stawka jednostkowa dla danego produktu – możemy je znaleźć w ustawie o obowiązku odzysku i recyklingu opakowań – przykładowo, na rok 2019, opakowania wykonane ze szkła i drewna zostały wycenione na 0,30zł.

Znając wszystkie inne dane, możemy wyliczyć należną opłatę według wzoru N = W x (P – O) / 100% x S, gdzie:

  • W – masa opakować wprowadzonych na rynek w kilogramach,
  • N – wysokość należnej opłaty produktowej,
  • P – poziom wymagany recyklingu,
  • O – osiągnięty poziom recyklingu,
  • S – stawka jednostkowa, którą możemy znaleźć w ustawie.

Opakowania produktowe łączą się z zanieczyszczaniem środowiska, co łączy się z potrzebą usprawnienia ich recyklingu i odzysku. Dla motywacji przedsiębiorców do tego typu działań, została wprowadzona opłata produktowa, która jest na tyle wysoka, że nie opłaca się nie dbać o środowisko.